Gyártó kábítószer.


A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

gyártó kábítószer

Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Értelmező rendelkezések 1. A rendelet hatálya 2.

Engedélyek, engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás 3. A nyilvántartásba vételről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet gyártó kábítószer továbbiakban: OGYÉI tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet a 2 bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

Cikkei alapján készítendő becsléseket kell érteni, amennyiben a szöveg más megjelölést nem használ, ideértve a pótbecsléseket.

A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január ig tájékoztatja a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát és a nyilvántartást vezető szervet. A bejelentésben meg kell jelölni: a a tevékenység jellegét és pontos helyét, b a kábítószerért felelős személy nevét, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolványa számát, c a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi gyártó kábítószer, d a tevékenységgel érintett ellenőrzött anyag, anyagok nevét, e a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírását, f a biztonsági berendezések, intézkedések leírását, g a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló engedélyes nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c pont szerinti adatait, h a tevékenység gyártó kábítószer közreműködő, tevékenységi engedéllyel nem rendelkező gyártó kábítószer szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, valamint a c pont szerinti adatait.

gyártó kábítószer

Az OGYÉI a nyilvántartásba vételről a rendőrséget és gyártó kábítószer földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a 4 bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

  • Klassifikasi nemathelminthes nematoda

A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6.

A gyártó kábítószer kizárólag más tevékenységi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át a 6. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja.

gyártó kábítószer

A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a 6 bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok 6.

  • Drog (gyógyszergyártás) – Wikipédia
  • Kábítószer teszt | TASZ
  • Pszichoaktív szerek – Wikipédia
  • Giardiasis pinworm
  • Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Az engedélyes az engedély hatályának lejárta előtt legalább két hónappal az engedély megújítását kérelmezi az OGYÉI-nél az aktualizált dokumentáció benyújtásával. A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok Az eseti kutatási engedély Az eseti kutatási engedély az engedélyben megjelölt időpontig vagy visszavonásáig hatályos.

gyártó kábítószer