Drogfüggő oktatás


Kamaszok és droghasználat - 1.rész: \ milyen féreg gyógyszer az egész család számára

Eddigi működésének eredményeit legfőképpen annak köszönheti, hogy pedagógusainak sikerült a toleranciát a szakszerűséggel párosítaniuk, és a lehető legnehezebbet: személyközpontú, problémaérzékeny és mégis hatékony oktatási gyakorlatot megvalósítaniuk.

A Belvárosi Tanoda nem a drogos fiatalok kezelésére vagy oktatására szakosodott intézmény, a problémát sok más egyéb között az ide járó gyerekek hozták be a Tanodába, és az itt dolgozó pedagógusok ezúttal sem tértek ki a feladat elől.

Hosszú távú hatékonyság. A Narconon program L. Ron Hubbardnak, a Szcientológia vallás alapítójának felfedezésein és írásain alapul. Drogfüggő oktatás Narconon azonban nem vallásos program, és az ember drogfüggő oktatás lesz szcientológus attól, hogy elvégzi a programot.

A drogfüggő fiatalok gyógyítására nem vállalkozhattak ugyan, de a megértést, a segítséget és a befogadást soha nem tagadták meg senkitől.

Ebben a tekintetben is hiánypótló a tevékenységük, mert drogfüggő oktatás részt vállalnak abban, hogy a leginkább veszélyeztetett gyerekeket megóvják a drogfogyasztástól, és a drogproblémára szakosodott egészségügyi intézményekkel együttműködve menedéket, illetve kapaszkodót nyújtsanak azoknak a gyerekeknek, akik szabadulni próbálnak önpusztító életmódjuktól.

A cél a drogfogyasztás és drogfüggőség megszüntetése. Ennek érdekében a Narconon munkatársai és önkéntesei szakembereknek, pedagógusoknak, törvényhozóknak és közösségi vezetőknek viszik el a drogfelvilágosító kampányokat, hogy megismerhessék a probléma nagyságát és a hatékony drogfüggő oktatás. A drogfogyasztók nem csak a saját életüket teszik tönkre, hanem gyakran a körülöttük élőket is veszélybe sodorják. A Narconon által végzett drogfelvilágosítás segít az embereknek teljesen megérteni a függőséget, és elmagyarázza, hogy pontosan milyen hatást gyakorolnak a drogok az elmére és a testre. Ezek az információk bizonyítottan visszatartják az embereket attól, hogy elkezdjenek drogokat fogyasztani.

Győrik Edit írása azokról a gondokról, tépelődésekről, kísérletekről és eredményekről szól őszintén és továbbgondolásra érdemesen, amelyek a drogos fiatalok nevelése, illetve "reszocializációja"során a Tanodában összegyűltek. A Soros Alapítvány Közoktatásfejlesztési Programjának kuratóriuma nemcsak azért tartja fontosnak, hogy drogfüggő oktatás a tanulmány minél szélesebb körben olvasókra találjon, mert a Tanodában összegyűjtött tapasztalatokat más intézmények pedagógusai is hasznosíthatják, hanem azért is, mert példaértékűnek tartja azt a pedagógusi értékrendet, amely e tanulmány soraiból kitetszik: az elutasítás, az elítélés, a büntetés és a kiközösítés helyett a toleranciát, a megértést, a segítségnyújtást és a befogadást.

Az utóbbi években megélénkült diskurzus azonban drogfüggő oktatás mindig egyoldalúnak tűnik fel, hiszen a kábítószerfogyasztással foglalkozó megnyilvánulások középpontjában a szerek állnak.

A drog és az iskola felelőssége

Nap mint nap értesülhetünk az illegális drogok előállításának, kereskedelmének, beszerzésének, élvezetének és lefoglalásának szenzációsnak ható részleteiről. Viszonylagos farmakológiai, bűnüldözési és jogi tájékozottságunk könnyen elfeledteti velünk, hogy a drogozás nem szűkíthető le csak a kémiai anyagokra, hiszen minden esetben három tényező, a szer, a személy és a szociokulturális környezet találkozásának eredményeként rögzül. A fogyasztás terjedése nem magyarázható kizárólag a kábítószerek vonzónak ítélt tulajdonságaival és elérhetőségével.

Kiváló eredmények.

A három említett mozzanat kölcsönhatásából születő drogproblémák drogfüggő oktatás nagyon árnyalt gyógyszeres kezelés a paraziták számára igényelnek. A különféle szerek használata esetén nemcsak az élettani hatások, de a hatóanyagkoncentráció és a tisztasági fok, továbbá a szervezetet érő funkciókárosodások, a függőség és a túladagolás valószínűsége is jelentős eltéréseket mutat.

Drogfüggő oktatás.

Bizonyos kábítószerek könnyen és gyorsan komoly fizikai és lelki függőséget, mérgezési állapotot alakíthatnak ki, míg másoknál ennek kockázata kisebb. A második paraméter a személy, a maga sajátos genetikai, biológiai, pszichológiai jellemzőivel, készségeivel, élményvilágával és életútjával.

milyen megelőzés

Ebből a szempontból is leírhatók kedvezőbb és hátrányosabb konstellációk, azaz egy "sebezhetőbb"alany életében egy ártalmatlannak tűnő szer is markánsabb nyomot hagyhat. Végül a drog és az egyén egy adott szociokulturális miliőben találkozik, amely döntő mértékben formálja az utóbbi értékeit, normáit, szokásait és viselkedését. A droghasználatban és a környezet erre adott válaszában kultúránként, korszakonként, társadalmi rétegenként, élethelyzetenként nagy differenciák adódhatnak.

Narconon – Drogfelvilágosítás és -rehabilitáció

A mindezek eredőjeként előálló bonyolult képlet egyedi és szükség esetén komplex beavatkozást indokol. A leegyszerűsítés és torzítás nemcsak teoretikus szempontból, de a gyakorlat síkján is igen veszélyes, mert hibás szerepértelmezésekre ad módot.

ascaris életciklus

Ha a kábítószerezésért pusztán a kábító hatású anyagok léte tehető felelőssé, akkor elegendő tiltani, üldözni és kiiktatni e szereket, azaz a probléma kezelése a rendészeti szervek feladata. Ha azonban a szenvedélybetegségek kialakulásában a személyiség és miliőártalmak is meghatározó szerepet játszanak, akkor jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk a család, az iskola, a kortárscsoportok és a segítő intézmények prevenciós és korrekciós lehetőségeinek. A fiatalok drogfogyasztásában gyakorta tükröződnek a szocializáció során elszenvedett megrázkódtatások, a feldolgozatlan veszteségek, a család működésének zavarai, a neveltetés anomáliái.

Ezek a körülmények gátolhatják, késleltethetik az egészséges identitásfejlődést, ami az élettel járó feladatoktól drogfüggő oktatás kihívásoktól való félelemben fejeződik ki.

Kivárták a rendőrök, amíg elszívja a füvet

A kábítószerezés sokszor a hiányok pótlására irányuló tudattalan drogfüggő oktatás, sőt öngyógyítási kísérletként értékelhető. Az érzelmileg labilis, rosszul kommunikáló, kapcsolatteremtési és önértékelési gondokkal küzdő, teljesítményhelyzetekben kudarcokat halmozó serdülők számára vigaszt, menedéket, kötődést jelenthet. Amíg a drog a pszichés egyensúly fenntartásának eszköze, addig vitális funkciót tölt be, és a szankciók visszatartó ereje korlátozottnak bizonyul majd. A probléma mélységére olyan jelekből következtethetünk, mint a szer típusa, a használat gyakorisága és körülményei, az alkalmazott adag nagysága, a szervezetbe történő bevitel módja, a fogyasztás motivációs háttere és következményei.

rabszolga élősködők meghatározása

A fiatalok többsége csak futólag találkozik a drogokkal, és nem is kerül érdemi kontaktusba velük. A rendszeressé váló, növekvő adagokban történő, elvonási tünetekkel kísért, egyre kevésbé kontrollált drogozás már a hozzászokás, illetve a függőség kialakulását valószínűsíti. Az ehhez vezető úton azonban - elsősorban a család és az iskola számára - számtalan lehetőség adódik a folyamat visszafordítására.

Ma még tanítványaik drogozásának tényével szemben a pedagógusok többsége fegyvertelennek érzi magát, és pánikkal, tagadással, elhárítással reagál rá.

12. rész - Hogyan győzhetjük le az önsajnálatot? hogyan lehet megölni a helmintákat

A családokhoz hasonlóan szégyenletes titoknak bélyegzi a dolgot, amit csak akkor vesz tudomásul, ha már elkerülhetetlen. Némi hezitálás után a legszokványosabb válasz a büntetés, majd az intézményből történő kizárás, ami nagyobb veszteségeket, törést okozhat a fiatalok életében, mint maga drogfüggő oktatás droghasználat. A Soros oktatási füzetek legújabb számában egy olyan speciális iskolával ismerkedhetnek meg, amely küldetésének érzi a drogozó fiatalok segítését.

A Belvárosi Tanoda - amely éppen a többi intézményből lemorzsolódott középiskolásokat fogadja - tudatosan drogfüggő oktatás erre a vállalkozásra.

népi gyógyszerek széles spektrumú helmintákra

Tanárai új esélyeket, pozitív célokat és stabil, drogmentes keretet szeretnének adni a kábítószer által veszélyeztetetteknek. Érdeklődésük homlokterében nem a szer, hanem a személyiség egésze áll. Úgy vélik, az iskola az önmegvalósítás drogfüggő oktatás, és az itt elért sikerek, eredmények az élet más szféráiban is fejlődést indítanak el.

Tevékenységük a kortárscsoport támogató attitűdjén, a felnőttekkel kialakított segítő kapcsolatokon és a személyre szabott tanulási program és mód kidolgozásán alapul.

gyógymód az emberek mindenféle parazitájára

Ez persze feltételezi mindkét fél részéről a probléma nyílt kezelését és az érintett diák kedvező belső motivációját, hiszen a változást neki kell célul kitűzni. Itt minden drogfüggő oktatás komoly erőfeszítéseket tesz: a pedagógusok a folyamatos önképzésre, az ésszerű követelmények és az individualizált bánásmód érvényesítésére, a másik motivációjának ébrentartására, a fiatalok pedig a folyamatos teljesítményre, a szabálykövetésre, a drogfogyasztás visszaszorítására.

A Belvárosi Tanoda munkatársi gárdája ugyanakkor nem érzi mindenhatónak magát, nagyon is tisztában van lehetőségeivel és korlátaival. Helyesen jelöli meg saját kompetenciakörét, ami a reszocializáció, és nem a gyógyítás. Nyilvánvaló, hogy ez a modell nem valósítható meg bármely oktatási intézményben, de a szemléletmódot és az elkötelezettséget illetően minden iskolának ebben az irányban kell haladnia.

férgek mindenféle kezelés

Az itt dolgozók nyitottsága, érzékenysége, tudatossága és önmagával szembeni igényessége példaértékű lehet minden pedagógus számára. Komáromi Éva pszichológus "Csak arra lehet számítani, hogy a narkós önmaga is képes rátalálni a narkotikumok nélküli élet értelmére. Mi csak annyit tehetünk, hogy alkalmas helyzetet teremtünk, amelyben megvalósíthatja a saját elhatározását.

Diákjaink között mindig voltak és vannak is kábítószer és alkoholfüggő fiatalok.